زلزله ای به بزرگی 3.3 ریشتر گراب سفلی از توابع کهگیلوبه و بویر احمد را لرزاند.