با وجود امکان تولید واکسن تب برفکی در کشور اما مجوز واردات آن از خارج صادر شده است.