نفرات برتر کنکور 96 در یک گفتگو از حس خود نسبت به اعلام نتایج سخن گفتند.