على دایى، على پروین، کریم باقری و بهداد سلیمى در مراسم تحلیف حسن روحانی