گروه تروریستی جبهه النصره مقرهای خود را در ارتفاعات عرسال به آتش کشید.