رئیس دانشگاه آزاد از تغییر چارت این دانشگاه خبر داد.