پلیس ولایت قندهار از انفجار یک سد کشاورزی در این ولایت توسط گروه طالبان خبر داد.