مرد شماره چهار تنیس جهان به دلیل مصدومیت قادر به حضور در ادامه رقابت های فصل 2017 نخواهد بود.