در راستای و ارتقاء صفحات استانی سایت باشگاه خبرنگاران جوان دوره های آموزشی منطقه‌ای در سراسر کشور برگزار می‌شود.