مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: در ۴ ماه سال جاری مصرف دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی رشد داشته است.