نشست کشورهای تولید‌کننده نفت فردا در سنت‌پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود.